Centrum Handlowe SFERA 1 – Centrum Mostowa 
Bielsko-Biała

Powierzchnia użytkowa: 38.482 m2
Kubatura: 238.870 m3

Zakres: projekt budowlany i wykonawczy

Status: zrealizowane