Rewitalizacja Zabytkowych Wież Wyciągowych KWK POLSKA 

Świętochłowice

Zakres: ekspertyza techniczna, projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji

Status: zrealizowane