Stadion Miejski w Tychach

Powierzchnia zabudowy: 16.789 m2

Kubatura zabudowy: 141.095 m3

Zakres: optymalizacja projektu wykonawczego – konstrukcje betonowe 

Status: zrealizowane