Szpital Wielospecjalistyczny EUROMEDIC – Katowice ul. Kościuszki

Powierzchnia użytkowa rozbudowy: 3.220 m2

Kubatura rozbudowy: 16.600 m3

Zakres: projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji 

Status: zrealizowane