Centrum Handlowe PLAZA RYBNIK 

Powierzchnia użytkowa: 18.900 m2

Kubatura: 149.374 m3

Zakres: projekt budowlany i wykonawczy

Status: zrealizowane